Be a
Diverfarmer

Ole osa muutosta

Harjoittele viljelyn monimuotoistamista

Harjoittele viljelyn monimuotoistamista

Viljelijäyhteisö

Viljelijäyhteisö

Liity

Liity

Liity

Tervetuloa Diverfarmingiin

Diverfarming-hanke on meneillään, ja se toimii kaikkiaan viisi vuotta tavoitteenaan muutos, joka vähentää intensiivisen maatalouden ympäristövaikutuksia ja parantaa biologista monimuotoisuutta. Ajattelutavan muutoksen saavuttamiseksi Diverfarming toimii viljelijöiden kanssa paikallisesti saavuttaakseen globaalin muutoksen. Tämä tarkoittaa, että kunkin alueen ilmasto-, kulttuuri- ja tekniset näkökohdat otetaan huomioon. Lisäksi on vähennettävä kunkin alueen sosioekonomisia ja ympäristöongelmia; siksi monimuotoistamisen tapa määritellään paikallisesti.