Esettanulmányok

Kutatásunk a projektben meghatározott esettanulmányok révén valósul meg

Alapfogalmak

A projekt megértéséhez tisztázni szükséges néhány alapfogalmat

Talaj

A talaj a növények fejlődésének természetes közege. Más megfogalmazásban: természetes, rétegekből (talajszintekből) álló test, amely mállott ásványi anyagot, szerves anyagot, levegőt és vizet tartalmaz. A talaj az éghajlat, a domborzat, élő szervezetek (flóra, fauna és ember) együttes hatására a talajképző kőzetből bizonyos idő alatt jön létre. Következésképp a talaj szövetében, szerkezetében, konzisztenciájában, színében, vegyi, biológiai és fizikai tulajdonságaiban is különbözik a talajképző kőzettől.

Diverzifikált termesztési rendszer

Olyan gazdálkodás, amely többféle növény és állat, valamint termékeik előállítását szorgalmazza egy adott földterületen, szemben a monokultúrával vagy a nagymértékű specializációval.

Köztes művelés

Az a gyakorlat, hogy két vagy több növényt egy időben és térben együtt termesszenek hasznos módon, a föld termékenységének, a termény minőségének növelésével, az ökoszisztéma-szolgáltatások fokozásával. Sor közé vetéskor a főtermény sorai közé kerül a köztes vetemény. A sávos vetés inkább ipari jellegű köztes művelés, ahol az egyes termények sorai elég távol vannak egymástól a gépesített betakarításhoz. A vegyes köztes műveléskor a növényeket természetesebb módon bokrokban ültetik, nem sorokba vagy sávokba rendezve. Váltó köztes műveléskor egy vagy több terményt együtt termesztenek mindegyik ciklusának egy részében. Egy második növényt azután ültetnek, hogy első növény beérett.

Vetésforgók

különböző termények termesztése éves egymásutánban ugyanazon a helyen, főként azért, hogy megőrizzék a talaj termőképességét.

Többszörös vetés

különböző termények termesztése évszakos egymásutánban (ugyanabban az évben) főként azért, hogy megőrizzék a talaj termőképességét.

Ráfordítások

az anyagi ráfordítások (pl. vetőmagvak, műtrágya, üzemanyag, permetezőszerek, növényvédő szerek, víz) és egyéb ráfordítások (pl. munkaórák) a termőföld megművelésekor.

Kis ráfordítású művelés

Mezőgazdasági gyakorlat műtrágya, növényvédő szerek, gépek, energia és víz csökkentett felhasználásával. A cél a költségek és a káros környezeti hatások mérséklése, valamint a terménymennyiség és -minőség fenntartása.

Pedoklimatikus régió

viszonylag homogén éghajlatú és talajadottságú terület.

Termőföld produktivitása

a mezőgazdasági kimenetek aránya a mezőgazdasági bementekhez egységnyi földterületen.

Föld ekvivalencia arány köztes művelésű rendszerekben

egyetlen termőterületének aránya a köztes művelésű területhez, amely azonos termésmennyiséget szolgáltat ugyanolyan színvonalú művelés mellett. A köztes növények összes hozama elosztva az egyetlen növény hozamával.

Ökoszisztéma-szolgáltatások

az ökoszisztémák közvetlen és közvetett hozzájárulása az emberi jól-léthez. Közvetlenül vagy közvetve támogatják túlélésünket és életminőségünket.

A diverzifikált termesztési rendszerek nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatások

produktivitás, biodiverzitás, talajtermékenység, taajminőség, csökkent erózió, vízminőség, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése .

Értéklánc

olyan összekapcsolódó tevékenységek sorozata, amelyek értéket adnak hozzá egy termékhez, a földtől a fogyasztóig. Szereplőkből és cselekvésekből áll, amelyek javítják a terméket azáltal, hogy az árutermelőt összekötik a feldolgozóval és a piacokkal.

Ellátólánc

szállítás, raktározás és feldolgozás lépcsői, melynek során egy termék előállítási helyéről a fogyasztóhoz kerül.

Bruttó haszon

egy mezőgazdasági vállalkozás jövedelme (terméshozam szorozva árral) mínusz a változó költségek.

Képesek-e a kis ráfordítású diverzifikált termesztési rendszerek növelni a gazdálkodók verenyképességét és a hosszútávú fenntarthatóságot?

A diverzifikált termesztési rendszerek nem függenek egyetlen terménytől, ezért az árak, a piac, az éghajlat ingadozása, a növényi betegségek nem járnak drasztikus hatással a helyi gazdaságra. A diverzifikáció révén a gazdálkodók az élelmiszereken és takarmányokon kívül sok másféle árút is előállítanak, a diverzifikált termesztési rendszer fajtájától és bonbnyolultságától függően (pl. tűzifát, virágokat, mézet, ipari termékeket), csökkentik kiadásaikat, növelik az új piacokra jutás lehetőségeit és a gazdasági hasznot. Továbbá, a beruházások rövidebb idő alat megtérülnek, pl. ha fákat kombinálnak rövid tenyészidejű mezőgazdasági terményekkel. A termények nagyobb diverzitása mellett a gazdálkodót kevésbé érintik a piac ingadozásai, az egyik terményről át tud állni a másikra, az áraknak és a keresletnek megfelelően, csökkentve a kockázatot. Továbbá, a diverzifikált rendszerek nagyobb stabilitást emgednek meg a termelésben. Bármilyenek is a viszonyok egy helyen és egy tenyészidőszakban, legalább egy diverzifikált termesztési rendszer sikeres lesz, csökken a kockázat és nő a jövedelem.