Bővebben...

A hagyományosan művelt talajok akár tízszer több peszticidet is tartalmazhatnak, mint az organikus gazdálkodás alatt állók. Ezt állapították meg egy egész Európára kiterjedő, közös kutatás keretében a Diverfarming, a Recare és az iSQAPER projektek szakértői.

Az európai mezőgazdaságban több mint 70 éve alkalmaznak növényvédő szereket. Jelenlétük, mennyiségük és az európai talajok minőségére, szolgáltatásaira gyakorolt hatásuk kimutatása szükséges az újabb növényvédelmi termékek bevezetésének és engedélyeztetési eljárásainak kidolgozása céljából.

A feladat megoldása érdekében a Violette Geissen professzorasszony (Wageningeni Egyetem, Hollandia) vezette kutatócsoport University (Netherlands) három európai országban vett, 340 talajmintát elemzett, hogy összehasonlítsa a biogazdálkodással és a hagyományos módon művelt talajok “peszticid-koktéljait”. A kutatás három európai uniós projekt együttműködéseként valósult meg, ezek a RECARE (www.recare-project.eu/), az iSQAPER (www.isqaper-project.eu) és a DIVERFARMING.

Bővebben...

A Diverfarming projekt córdobai kutatócsoportja a szerves szén mennyiségének rövid-, közép- és hosszútávú változását tanulmányozza a talajban, hagymányos, szántásmentes és takarónövényes művelés mellett

A talajminőség érzékeltetésére a szerves szén rétegződési indexét használták. Ez a mutató az egyes zónák termékenységéről tájékoztat, arról, hogy mekkkora mértékben támogatják a különböző mezőgazdaság tevékenységeket, ill. a termények produktivitását.

Ilyen módon a talaj minőségét a szerves szén mennyisége és a rétegződési index is jellemzi. Ez volt a kiindulópont a Córdobai Egyetem Agrokémiai, Edafológiai és Mikrobiológiai Tanszéke kutatócsoportja, a SUMAS számára, amelyet Luis Parras, Beatriz Lozano, Jesús Aguilera és Manuel González alkotott. A különböző művelési rendszereket vizsgálták, továbbá azok rövid-, közép- és hosszútávú hatását a talajok szervesszén-készletének változására.

Bővebben...

Az UCO kutatójának, Manuel Gonzáleznek doktori tézise és a Diverfarming projekt bebizonyítja, hogy a zöldség takarónövények képesek a légköri szén megkötésére és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére

Kimutatták, hogy a talaj a szárazföldi ökoszisztémák egyik legnagyobb széndioxid-tározója, mivel a CO2-megkötés folyamata nagyban hozzájárul az üvegházhatású gázok csökkentéséhez. Ez az előfeltevése Manuel González Rosado doktori disszertációjának, aki a spanyolországi Cordobai Egyetem Agrárkémiai, Edafológiai és Mikrobiológiai Tanszékének kutatója és az Európai Diverfarming projekt keretében dolgozik.

Bővebben...

A Diverfarming projekt keretében folytatott egyik kutatásban megkérdezték a finn fogyasztókat, mennyit lennének hajlandók fizetni a mezőgazdasági ökoszisztéma-szolgáltatásokért és a diverzifikáció társadalmi-kulturális hatásaiért.

Sok vásárló hajlandó fizetni a jobb környezetminőségért, az élelmiszertermelés olyan nem-piaci pl. a vízminőségre, a szénkivonásra, a biodiverzitásra, a szennyezésre, az erózióra vagy az üvegházhatású gázok kibocsátására gyakorolt hatásaiért, amelyek összevethetők a mezőgazdasági termelés piaci értékével. A Diverfarming projekt rávilágított, hogyan értékelik a fogyasztók a diverzifikáció nyújtotta agroökoszisztéma-szolgáltatásokat és távlatokat adott a jövőbeli agrár- és élelmiszerellátási intézkedések kidolgozásához, amelyekkel jobban lehetne támogatni a terménydiverzifikációt.

Bővebben...

A Diverfarming kutatócsoportja finomítja azokat a módsezrtani megközelítéseket, amelyekkel a termény fejlődését, a szénkivonást és a talajeróziót mérni lehet egy magyar biogazdálkodású szőlőkísérleti parcelláin

A szőlőkben megvalósuló terménydiverzifikáció az olyan ökoszisztéma-szolgáltatások révén, mint a szénkivonás vagy a talajerózió mérséklése hozzájárulhat az éghajlatváltozáshoz történő rugalmasabb alkalmazkodáshoz.

A Diverfarming projekt célja, hogy előmozdítsa az európai mezőgazdaságban az átmenetet a környezeti és közgazdasági szempontból fenntarthatók agrárrendszerek felé. Ebből a célból végeznek kísérleteket a diverzifikáció és a kis ráfordítású művelési eljárásokterén egy villányi biogazdálkodású szőlészetben is.