Célok

A Diverfarming projekt fő céljai

Új rendszerek kifejlesztése

Új rendszerek kifejlesztése

Különböző diverzifikált termesztési rendszerek kifejlesztése és kipróbálása (vetésforgók, többszörös és köztes vetemény élelmiszer, takarmány és ipari növények termesztésére) kis ráfordítású műveléssel, hagyományos és biogazdálkodási rendszerben esettanulmányok számára a termőföld termékenységének és a növények minőségének fokozása céljából, csökkentett gépesítési, műtrágya, növényvédő szer, energia és vízigénnyel.

A haszon tanulmányozása

A haszon tanulmányozása

Annak feltárása, hogyan képesek a diverzifikált termesztési rendszerek kis ráfordítás mellett fokozni az ökoszisztéma szolgáltatásokat (talajtermékenység, a talaj és a vizek szennyezésének elkerülése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése, a szénmegkötés, a vízellátottság, az erózió elleni védekezés, a felszín feletti és alatti biodiverzitás, valamint a növényi betegségek megelőzése).

Hatásértékelés

Hatásértékelés

A vertikális értéklánc és az új, diverzifikált termesztési rendszer által érintett szereplők értékelése; olyan új szervezeti struktúrák ajánlása a gazdálkodótól a fogyasztóig, amelyek műszaki, társadalmi, kulturális és közgazdasági szempontból alkalmazkodnak az új termelési modellekhez.

Modellfejlesztés

Modellfejlesztés

Olyan agro-ökoszisztéma modellek kifejlesztése, amelyek feltárják, hogy a diverzifikált termesztési rendszerek hogyan befolyásolják a föld termékenységét és a talaj-növény rendszert, annak érdekében, hogy a végfelhasználók és a döntéshozók számára is megjelölhessük a legmegfelelőbb változatot az egyes pedoklimatikus régiók és gazdaságméretek számára.

Rendszerértékelés

Rendszerértékelés

A javasolt diverzifikált termesztési rendszerek értékelése közgazdasági hatásuk alapján, minden szinten.

A releváns intézkedések elemzése szinergiák, konfliktusok és visszacsatolási hurkok szempontjából. Olyan mutatócsoportok kialakítása, amelyekkel a fenntartható növénytermesztés és az értéklánchoz való alkalmazkodást előmozdító környezet leírható.

Kommunikáció és népszerűsítés/terjesztés

Kommunikáció és népszerűsítés/terjesztés

Kommunikáció, népszerűsítés, az eredmények elterjesztése és kapcsolatépítés európai farmerekkel, szövetkezetekkel, ipari és logisztikai partnerekkel, hogy fejlesszék és magukévá tegyék a kis ráfordítással járó diverzifikált, szervezett vertikális értékláncot magukba foglaló termesztési rendszereket.