Aiheeseen liittyvät projektit

The Laboratory of Soil Microbiology of the University of Almería - CIAIMBITAL studies using molecular NGS techniques the diversity, abundance and functionality of the communities of microorganisms (bacteria and fungi) in crops, natural and degraded soils (abandoned agricultural soils, mining, fires …). Furthermore, advanced bioinformatics techniques permit to study the relationships and influence of the physicochemical properties of soils on the dynamics of these communities.

Metagenomics is a new field of Science in which, through genome sequencing, is possible to know the different communities of microorganisms present in the soil. The possibility of identifying the microbes present in the soil, without the need of cultivate them, has changed the course of the Microbiology. This fact is a scientific revolution due to its high performance and low cost.

DiverIMPACTS -hankkeen (Viljelykiertojen, sekaviljelyn sekä toimijoiden ja arvoketjujen edistämisen kautta tapahtuvan monimuotoistumisen kautta kohti kestävyyttä) tavoitteena on saavuttaa viljelyjärjestelmien monimuotoistamisen täysi potentiaali ja siten parantaa tuottavuutta, ekosysteemipalvelujen tuotantoa ja resurssitehokkaita arvoketjuja. DiverIMPACTS -hankkeessa on 34 partneria ja sitä koordinoi Dr. Antoine Messéan INRA:sta, Ranskan kansallisesta maataloustutkimuksen laitoksesta. Varakoordinaattorina toimii Dr Didier Stilmant (CRA-W, Belgia).

Nelivuotinen Horizon 2020-hanke DIVERSify (2017-2021) tähtää satokasvien sekoitusten eli "kasvitiimien" toiminnan optimointiin satovarmuuden parantamiseksi, tauti- ja tuholaisvahinkojen vähentämiseksi ja stressinsietokyvyn parantamiseksi maatalousjärjestelmissä. Se keskittyy tuottavuuden ja kestävyyden parantamiseen Euroopan maataloudessa käyttämällä lähestymistapaa jolla on globaali relevanssi, ja oppii kansainvälisten tutkijoiden ja toimijoiden kokemuksista.

AgriLink on maatalousalan näyttely- ja seminaari, jonka järjestää Foundation for Resource Linkage & Development vuosittain lokakuussa. Ensimmäisestä vuonna 1994 järjestetystä näyttelystä alkaen siitä on kehittynyt Filippiinien suurin kansainvälinen maatalousalan tapahtuma, joka houkuttelee satoja näytteilleasettajia ja suurimman kävijämäärän.

ReMIX hyödyntää lajien sekoituksia entistä monimuotoisempien ja kestävämpien agro-ekologisten viljelyjärjestelmien suunnittelussa. Se tunnistaa loppukäyttäjien tarpeita ja tähtää pelto- ja tilamittakaavan kokeisiin, joissa demonstroidaan uusia käytäntöjä. ReMIX edistää tuottavien ja kestävien tuotantojärjestelmien käyttöönottoa.

SOILCARE tunnistaa ja arvioi tehokkaita maaperää parantavia viljelyjärjestelmiä. Sen tavoite on parantaa Euroopan maatalouden kannattavuutta ja kestävyyttä. Hankkeella on monitieteinen lähestymistapa, jolla arvioidaan uusien viljelyjärjestelmien hyötyjä ja haittoja bio-fysikaalisista, sosio-ekonomisista ja politiikkanäkökohdista.

iSqaper-hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat: ottaa käyttöön olemassa oleva tieto maaperän laadusta, koota pitkäaikaiskokeilta tieto viljelykäytäntöjen vaikutuksista, tunnistaa maan laadun indikaattorit, joita voi käyttää helppokäyttöisen interaktiivisen työkalun kehityksessä, tuottaa monikielinen maan laadun arviointityökalu Soil Quality Application (SQAPP), kokeilla ja kehittää SQAPP-sovellusta Euroopassa ja Kiinassa, validoida SQAPP käyttäen monitieteistä toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa

TRUE-hankkeen tavoite on tunnistaa esteitä toiminnallisten ruoka- ja rehuketjujen toteuttamiselle ja tapoja lisätä palkokasvien käyttöä.

LEGVALUE-hankkeen tavoite on luoda tietä kestävien ja kilpailukykyisten palkokasveihin perustuvien viljelyjärjestelmien kehittämiselle EU:ssa. Hanke arvioi taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä palkokasvien tuotannosta ja käytöstä.

Crop Diversification ClusterCrop Diversification Clusterhttps://www.cropdiversification.eu/

The crop diversification cluster brings together partner organisations from countries across Europe to increase the impact of crop diversification research and encourage sustained uptake of diversification measures by European farmers and through innovations across the agri-value chain.

Projects within the cluster are collaborating to increase the impact of crop diversification research and encourage sustained uptake of diversification measures by farmers in Europe through innovations across the agri-value chain.