Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke

 • 1

  Vastuuvapauslauseke

  Kaikkiin Diverfarming-verkkosivustolla oleviin tutkimustietoihin, dokumentteihin ja muihin tietoihin sovelletaan tiukkoja laadunvarmistustoimenpiteitä. Kirjoittajat ja toimittajat eivät kuitenkaan voi taata verkkosivustolla esitettyjen tutkimustietojen, dokumenttien ja muiden tietojen ajankohtaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai laatua.

  Toimittajat ja kirjoittajat voivat laajentaa, muuttaa tai osittain/kokonaan poistaa osia tämän verkkosivun sisällöstä ilman ennakkoilmoitusta.

  Diverfarming-projekti tai Euroopan komissio ei ole vastuussa mistään verkkosivustolla olevien tietojen käytöstä johtuvasta menetyksestä, vahingoittumisesta, loukkaantumisesta tai muista tapauksista. Diverfarming-verkkosivustolla on linkkejä ulkoisiin verkkosivuihin, jotka eivät ole Diverfarming-konsortiumin valvonnassa ja joista se ei ole vastuussa.

  Tällä verkkosivustolla olevat dokumentit, tutkimustiedot ja muut tiedot ovat yksinomaan Diverfarming-konsortiumin vastuulla, eivätkä ne kuvasta millään tapaa Euroopan komission näkemyksiä.

  Jos huomaat, että jotkin tiedot ovat virheellisiä tai ne olisi päivitettävä, ota meihin yhteyttä. Pyrimme korjaamaan asian.

  Tämä vastuuvapauslauseke kuuluu Diverfarming-projektin verkkosivustoon ja/tai muuhun lähteeseen, josta on viite Diverfarming-projektiin. Jos tämän lausekkeen osat tai yksittäiset termit eivät ole lain mukaisia tai oikein, se ei vaikuta muiden osien sisältöön tai voimassaoloon.

 • 2

  Tekijänoikeudet ja Diverfarming-tuotteiden käyttöehdotg

  Diverfarming-verkkosivusto on integroidun Diverfarming-projektin (Viljelyn monipuolistaminen ja tuotantopanosten vähentäminen Euroopassa: toimijoiden sitoutumisesta ja ekosysteemipalveluista tuottojen kasvuun ja arvoketjujärjestelyihin) tuote, jota rahoittaa Euroopan komission tutkimuspääosasto Horisontti 2020 -puiteohjelman [H2020-RUR-2016-2] (sopimusnumero [728003]) kautta, ja se on näin ollen suojattu tekijänoikeuslailla. Tällä verkkosivustolla olevien tutkimustietojen, muiden tietojen ja menetelmien (mukaan luettuna tekstit, kuvat ja ääni- ja videotiedostot) täysi omistusoikeus ja tekijänoikeudet pidätetään.

  Tämän projektin tarkoituksena on jakaa tietoa, levittää tuloksia ja edistää jatkotutkimuksia monimuotoisista viljelyjärjestelmistä, joissa hyödynnetään vähäpanoksisia käytäntöjä, eurooppalaisten agroekosysteemien pitkäaikaisen kestävyyden lisäämiseksi. Tämän vuoksi, ellei toisin mainita, tämän verkkosivuston sisällön ilmainen käyttö ei-kaupallisissa tarkoituksissa on sallittua seuraavin ehdoin:
  • Kaikissa viittauksissa tai julkaisuissa, joissa on käytetty Diverfarming-projektin tutkimustietoja, dokumentteja tai muita tietoja, on lähdeviitteenä annettava kyseinen kirjoittaja ja Diverfarming-projekti.
  • Jos tutkimustietoja, dokumentteja tai muita tietoja on käytetty laajasti, käyttäjän on tarjottava Diverfarming-projektille ehdotetun julkaisun yhteistekijyyttä. Diverfarming-projektilla on oikeus hyväksyä tarjous, sallia julkaisu käyttäjän omalla oikeudella tai kieltäytyä antamasta julkaisulupaa.
  • Kopiot niistä julkaisuista tai viitteet niihin julkaisuihin, joissa viitataan tämän projektin tutkimustietoihin, dokumentteihin tai muihin tietoihin, on lähetettävä osoitteeseen raul.zornoza@upct.es (projektikoordinaattori).
 • 3

  Yksityisyyden suoja

  Sidosryhmien ja loppukäyttäjien henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti jne.) ei paljasteta tällä verkkosivustolla, ellei toisin ilmoiteta. Jos henkilötietoja julkaistaan, siitä on erillinen maininta.

  Julkaistujen osoitteiden, puhelin- tai faksinumeroiden ja sähköpostiosoitteiden käyttö markkinointitarkoituksessa on kiellettyä. Kieltoa rikkovia ja epätoivottuja roskaposteja lähettäviä tahoja vastaan ryhdytään toimenpiteisiin.