Lue lisää...

Diverfarming-hankkeen tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta kuluttajilta, kuinka paljon he maksaisivat monimuotoisen maatalouden tarjoamista ekosysteemipalveluista ja sosio-kulttuurisista vaikutuksista.

Monet kuluttajat ovat valmiita maksamaan paremmasta ympäristön laadusta, ja siten elintarviketuotannon ei-markkinallisten hyötyjen arvo,liittyen esimerkiksi veden laatuun, maaperän hiilensidontaan, biologiseen monimuotoisuuteen, epäpuhtauksiin, eroosioon tai kasvihuonekaasupäästöihin, voi jopa olla verrattavissa maataloustuotannon markkina-arvoon. Diverfarming-hankkeessa selvitettiin, kuinka kuluttajat arvostavat monimuotoistamisen mahdollistamia agroekosysteemipalveluja, ja tarjosi kuluttajien näkökulmia tulevaisuuden maatalous- ja elintarvikepolitiikan kehittämiseenparemmin monimuotoisuutta tukevaksi.

Lue lisää...

Diverfarming-projektin tutkimuksessa analysoidaan 38 torjunta-aineen ja kolmen katemuovityypin vuorovaikutusta

Muovikatteen (muovinen maanpeite viljelykaistoilla) käyttö on yleistä tekniikkaa, jota käytetään maatalousalueilla viljelykasvien kannattavuuden parantamiseksi. Euroopan komission mukaan vuonna 2016 Euroopan unionissa käytettiin 100 000 tonnia muovikatetta vuodessa. Ottaen huomioon nämä luvut ja tosiasian, että sadonkorjuun jälkeen osa muovista jää yleensä maaperään, muovin kertyminen intensiivisillä alueilla maatalous on ympäristöongelma, joka huolestuttaa alaa ja myös julkishallintoa.

Lue lisää...

Diverfarming-projektin ryhmä on löytänyt mikromuoveja 92 prosentista Murcian intensiivisillä maatalousalueilla laiduntaneiden lampaiden ulosteista.

Viime aikoina muovijäämien lisääntyminen on vahvistettu uudelleen merkittäväksi ympäristöongelmaksi. Tällä pakkauksissa ja päivittäistavaroissa esiintyvällä materiaalilla on ratkaiseva rooli intensiivisen maatalouden alueilla.

Lue lisää...

Diverfarming-projektin ryhmä on osoittanut maaperän kestävän hoidon tehokkuuden eroosion ja pintavalunnan vähentämisessä ennen kaikkea voimakkaissa sateissa.

Aavikko on tunkeutumassa Välimeren alueelle. Eroosion ja pintavalunnan aiheuttamaa maaperän menetystä pahentaa kuiva ilmasto, jossa suurin osa vuotuisesta sademäärästä osuu harvoihin voimakkaisiin sateisiin, jotka vievät maata vielä enemmän. Kun otetaan huomioon, että Espanjan maaperän eroosion kansallisen inventaarion (INES) mukaan yli kolmasosa maan pinta-alasta kärsii "vakavaksi" tai "erittäin vakavaksi" luokitellusta eroosiosta, on väistämätöntä tarvetta Välimeren maiden maan ja maatalouden suojelemiseen tähtääville toimille.

Lue lisää...

Diverfarming-projektin tutkimuksessa integroidaan kuljetusresurssit ja varastonhallinta malliin, joka pyrkii taloudelliseen tehokkuuteen ja välttämään vajetta.

Sadonkorjuustakypsennettyyn ruokaan on pitkä matka. Elintarvikkeiden toimitusketju kattaa kaikki nuo prosessit ja toimijat, jotka osallistuvat kuluttajien tarpeiden tyydyttämiseen. Ketjun onnistumisen varmistaminen vaatii varastoissa olevien tuotteiden oikean hallinnon, inventaarion, kuljetusten hallinnan ja koordinoinnin varastojen, kuljetuksen ja määränpään välillä.