Tulokset

Seuraavassa on esitetty Diverfarming-projektin tärkeimmät tuotokset

Herramienta de Apoyo a la Decisión

Decision Support Tool SusDiver

SusDiver on verkkopohjainen ja ilmainen sovellus, jonka avulla parhaat tutkimustulokset voidaan välittää loppukäyttäjille. Sillä ohjeistetaan räätälöimään sopivimmat monimuotoiset viljelyjärjestelmät, vähäpanoksiset viljelykäytännöt ja koneet, joiden avulla maan tuottavuutta, tuottoja ja ekosysteemipalveluja voidaan parantaa, ja ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla eri arvoketjut voidaan mukauttaa uusiin maatalousliiketoiminnan malleihin ja markkinavaatimuksiin;

Directrices para los sistemas de cultivo diversificados

Monimuotoisia viljelyjärjestelmiä koskevat ohjeet

Monimuotoisia viljelyjärjestelmiä koskevat ohjeet on laadittu loppukäyttäjien käyttöön ja niissä kuvataan, kuinka viljelysten tuottavuutta, tuotteiden laatua, tuottoja ja ekosysteemipalveluja voidaan parantaa monipuolisen viljelyn avulla;

Protocolo para la implementación de sistemas diversificados

Protokolla monimuotoisten järjestelmien tarkoituksenmukaista käyttöönottoa varten

Loppukäyttäjille laadittu helppokäyttöinen protokolla monipuolisten järjestelmien tarkoituksenmukaiseen käyttöönottoon;

Directrices metodológicas

Menetelmäohjeet ja välineet

Menetelmäohjeet ja välineet arvoketjujen mukauttamiseksi innovatiivisiin maatalousliiketoiminnan malleihin ja markkinavaatimuksiin;

Prototipo de maquinaria

Hyväksytty laiteprototyyppi

Hyväksytty laiteprototyyppi maanmuokkauksen parantamiseksi vähentämällä sen ympäristövaikutuksia;

Comunidades de Practicantes

”Toimijayhteisöt"

Vapaaehtoisista viljelijöistä, jotka ottavat järjestelmät käyttöön ensimmäisinä, ja mukaan hankituista maatalousalan yrityksistä koostuvia yhteisöjä, jotka kehittävät monimuotoisia viljelyjärjestelmiä aidoissa olosuhteissa ja varmistavat toiminnan pitkäaikaisen jatkumisen projektin jälkeen;

 

Be a diverfarmer

Libro Blanco

White paper

Valkoinen kirja, jossa annetaan tieteellistä tietoa merkityksellisten politiikkojen tueksi.